فهرست بستن

رشته پزشکی سالمندان(Geriatric Medicine)

چالش رشته پزشکی

یکی از چالش هاي بزرگ کشورهاي در حال توسعه، در حوزه سلامت در قرن بیست و یکم، مراقبت از تعداد روز افزون افراد سالمند است. در سال 1982، سازمان ملل متحد در گردهمایی نمایندگان 124کشور، دهه 1980را دهه سالمندان اعلام کرد و پیرامون مسائل مربوط به سالخوردگی جمعیت به بحث نشست. طبق تخمین سازمان ملل در سال 1950حدود 200میلیون سالمند بالاتر از سن 60در جهان وجود داشته است. در سال 2000تعداد آنها به حدود 590میلیون رسیده است و تا سال 2025از مرز یک میلیارد و یکصد میلیون نفر تجاوز خواهد کرد. براساس نشریه هاي مرکز آمار ایران جمعیت سالمندان بالاي 60سال در ایران در سال 1390بیش از شش میلیون نفر بوده است که معادل 2/8درصد کل جمعیت ایران است .

رشته پزشکی سالمند

 

چالش های سالمند

فرد سالمند با وجود زمینه نامساعد ناشی از کهولت، در صورتی که فشار و استرس اضافی بر او تحمیل نشود می تواند به زندگی مستقل خود ادامه دهد و از وابستگی به دیگران و یا زندگی در آسایشگاه بی نیاز باشد. ولی هر گونه بار اضافی مانند بروز یک بیماري حاد، مصرف داروها و یا بروز عفونت ها می تواند عامل بر هم زننده تعادل و پایداري فرد سالمند گردد و کاردکرد اعضاء و دستگاههاي مختلف بدن وي را مختل نموده و باعث بروز تظاهرات شایعی مانند اختلال هوشیاري، کاهش تحرك، کاهش توانایی در حفظ تعادل و افزایش سقوط، بی اختیاري ادرار یا مدفوع و بالاخره کاهش در عملکرد اجتماعی و حتی مرگ او گردد. در دوران سالمندي شیوع بیماري ها و عوارض آنها به طرز قابل توجهی بالا می رود که می تواند اثرات و هزینه هاي بسیار بر زندگی سالمندان، خانواده ها، و مراقبین سالمندان و سیستم بهداشتی درمانی وارد کند.

رشته پزشکی سالمندان به صورت تخصصی

با توجه به موارد گفته شده، راه اندازي رشته تخصصی طب سالمندان، و تربیت پزشکان متخصص سالمندان، نقش بسیار مهمی در پیشگیري، درمان بیماري ها و سندرم هاي دوران سالمندي و توانبخشی داشته و ارائه خدمات بهداشتی درمانی مورد نیاز آنان، باعث حفظ عملکرد، استقلال و افزایش کیفیت زندگی سالمندان خواهد شد.طب سالمندان (Geriatrics)مشابه طب کودکان (Pediatrics)یک تخصص موصوف به سن تعریف میشود که تمامی مسائل پزشکی و روانشناختی و اجتماعی مربوط به گروه سنی معینی را موضوع بحث قرار میدهد و به مشکلات جسمی، روانی، عملکردي و اجتماعی سالمندان در کلینیک هاي سرپایی و بستري در بیمارستان، در شرایط حاد، تحت حاد، مزمن و مراقبت هاي مراحل آخر زندگی و نگهدارنده (Palliative)و خانه هاي سالمندان می پردازد.

تعریف رشته پزشکی سالمندان

طب سالمندان یک رشته تخصصی بالینی پزشکی است که دانش آموختگان آن با کسب دانش، مهارت، نگرش و رفتارهاي لازم، در جهت پیشگیري،ارزیابی، تشخیص، مراقبت، درمان و توانبخشی بیماريهاي سالمندان اقدام می نمایند. متخصص این رشته همچنین باید بتواند بعنوان مشاور و عضوي موثر از تیم ارزیابی جامع سالمندان با متخصصان سایر رشته ها همکاري نماید. منظور از سالمند طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افراد با سن 60سال و بالاتراست.

تاریخچه وسیرتکاملی رشته:

تاریخچه و سیر تکاملی این رشته در دو بخش تشکیل رشته در جهان و تشکیل و تکامل رشته پزشکی سالمندان در ایران.

تشکیل رشته پزشکی سالمندان در جهان 

آموزش تخصصی طب سالمندان به عنوان یکی از قدیمی ترین رشته هاي تخصصی پزشکی بیش از 70سال در جهان سابقه دارد.

رشته پزشکی سالمندان در فرانسه

پیشینه موضوع سالمندان در طب در فرانسه در سال 1881میلادي توسط دکتر Charcotمورد بحث قرار گرفته است. کشمکش ورود به طب سالمندي و به کار بردن واژه طب سالمندان اول بار توسط دکتر Nascherدر سال 1914مطرح گردید و منظور وي از طب سالمندي، رد پذیرش کورکورانه بیماري و ناتوانی غیرقابل اجتناب در سالمندان و اعتقاد به ارزیابی دقیق، درمان و مراقبت و حمایت ممتد از سلامتی افراد مسن بود.

هدف رشته پزشکی سالمندان

هدف این تخصص نگهداري و یا برگرداندن عملکردهاي مستقل و غیر وابسته اعضاء به حداکثر ممکن نزد سالمندان می باشد.

خواستگاه رشته پزشکی سالمندان

خواستگاه تخصص طب سالمندان بعنوان یک تخصص مستقل، کشور انگلستان می باشد به طور کامل و مدون اول بار در انگلستان بین سالهاي 1950-1940توسط دکتر Warrenپیریزي گردید. ماهیت کار دکتر وارن در مرحله نخست به ارمغان آوردن ارزیابی پزشکی (Medical Assessment)و توانبخشی چندگانه (Multi disciplinary Rehabilitation)براي گروه زیادي از سالمندان که در آسایشگاه ها نگهداري می شدند، بود و سپس در مرحله بعدي همین روش را براي سالمندان بیمارستانها و اورژانسها و در سطح جامعه توصیه کرد.سرانجام اولین سمپوزیوم جهانی طب سالمندان (Geriatric Medicine Worldwide)در سال 1987در شهر Eastbourne انگلیس بر پا شد و در آن اساتید و رهبران برجسته طب سالمندي از کشورهاي مختلف پیشرفته و در حال توسعه شرکت کرده بودند.

وضعیت رشته پزشکی سالمندان هم اکنون چگونه است؟

هم اکنون دوره هاي دستیاري و فلوشیب طب سالمندي در آمریکا، کشورهاي اروپایی به خصوص انگلیس، کانادا و استرالیا و خیلی از کشورهاي دیگر وجود دارد.

و اما تشکیل رشته پزشکی سالمندان در ایران:

در ایران تاکنون رشته تخصصی طب سالمندان راه اندازي نشده است. اما با توجه به نیاز روز افزون جمعیت آسیب پذیر و سالمندان در کشور، فعالیت هاي علمی و قابل توجه در این زمینه بصورت برگزاري همایشهاي دانشگاهی، کشوري و بین المللی انجام پذیرفته است همچنین دوره هاي بازآموزي و آشنایی با طب سالمندان در دانشگاه ها برگزار شده است و در بخش علوم پایه و سالمندشناسی رشته هاي MPHسالمندي و PhDسالمند شناسی ایجاد گردیده است. تاریخچه اهم فعالیت ها در حوزه سالمندي در ایران به شرح زیر بوده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد تاسیس این  رشته در ایران ( اینجا را کلیک کنید )

ما در سانا بهترین خدمات آرایشی را به شما و سالمندانتان ارائه می دهیممطالب مرتبط با رشته پزشکی سالمند

خدمات زیبایی

تصویر خدمات وِیژه سانا

خدمات آرایشی و بهداشتی سانا ،خدمات نویین آرایش در منزل را ویژه سالمندان ،بیماران و معلولین ارائه میدهد. خدمات سانا با کادر مجرب آرایشگری در خدمات شماست...

 

آرایش سالمندان

تصویر آرایش سالمندان- خدمات سانا

آرایش سالمندان باعث بازگشت روحیه آنان میشود ،وقتی سالمندان پا به سن میگذارند از درون به مشکلات روحی بر میخورند که خدمات سانا با آرایش در منزل روحیه شما را یاز میگرداند و شمارا برای مراسمات اماده می سازند

 

خدمات زیبایی و آرایشی

تصویر آرایش سالمندان- خدمات سانا
خدمات آرایشی و بهداشتی سانا ، برای سالمندان و مبیماران در منزل

آرایش سالمندان در منزل

تصویر آرایش سالمندان- خدمات سانا

خدمات آرایشی سالمندان در منزل ، سانا اولین ارائه دهنده خدمات آرایشی سالمندان در منزل

خدمات زیبایی سالمندان

تصویر قبل و بعد آرایش بانوان سالنمند در محل سکونت

خدمات آرایشی و بهداشتی سانا برای سالمندان که شادابی و نشاط و زیبایی را به سالمندان ما هدایه میدهد

خذمات زیبایی بانوان

تصویر آرایش بانوان- خدمات سانا

خدمات آرایشی و بهداشتی سانا ، برای بانوان در سالن آرایشی و در منزل پ. خدمات زیبایی سانا شمارا برای مهمانی ها و مراسمات آماده می سازد

خدمات پیرایش آقایان

تصویر آرایش و پیرایش سالمندان- خدمات سانا

پیرایش و اصلاح موی سر آقایان بخصوص آقایان سالمند در محل سکونت آنان...

اصلاح و تاتوی ابرو

تصویر قبل و بعد آرایش و تتو سالمندان - خدمات سانا

اصلاح . تاتوی ابروی سالمندان.بسیاری از خانم های سالمند که ابروی آنها ریخته علاقه به ترمیم ایروی خود دارند

اصلاح ، کراتینه و ابرسانی مو

تصویر خدمات کراتینه مو و آبرسانی مو - خدمات سانا

اگر مدت ها است که موی خود را کوتاه نکرده اید به خود این جسارت را بدهید که آنن را امتحان کنید

آرایش بیماران سرطانی

تصویر - خدمات آرایشی و سرطانی برای بیماران مبتلا به سرطان

مرکز خدمات آرایشی سانا با خدمات آرایشی خود زیبایی و شکوه چهره شمارا مجددا باز میگرداند

آرایش بیماران پس از درمان سرطان پستان

تصویر آرایش بیماران پس از سرطان پستان- خدمات سانا

بیمارانی که به تازگی از سرطان سینه آزاد شده اند و باد با ظاهر و روحیه خود توجه بسزایی داشته باشند

آرایش بیماران مبتلا به سرطان پوست

تصویر آرایش خانمی که دچار بیماری های پوستی بوده است - خدمات سانا

آرایش موی سر سالمندان و جوانان در سالن و در محل، اصلاح موی سر سالمندان در منزل